Fargerike teikningar frå førsteklassingane

Det er tid for innskriving for dei som skal begynna i 1. trinn til hausten.

Innskriving av elevar i Radøy-skulane

I veke 3 til 5 vil skulane i Radøy ha innskriving for elevar som skal starta i 1. trinn frå hausten 2018. Skulane sender ut invitasjon til elevar som er registrert. Dersom det er elevar som skal begynna på skulen til hausten som ikkje har fått invitasjon, må føresette snarast ta kontakt med skulen eleven høyrer til. Me ønskjer alle nye elevar og føresette velkommen.

Web levert av CustomPublish