Høyringar og kunngjeringar

Kunngjering av Strategiplan for tilsyn etter plan- og bygningslova 2017-2019

Kommunestyret i Radøy kommune godkjente 30.03.17 strategiplan for tilsyn etter plan- og bygningslova.

11. mai 2017 Les meir

Kunngjering av Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Radøy kommune

Kommunestyret i Radøy kommune godkjente 30.03.17 ny forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Radøy kommune.

Forskriften gjeld frå 01.07.17.

11. mai 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish