Helseteam

Helseteam er eit tverrfagleg team for Radøy kommune. Teamet drøftar bekymring knytt til enkeltborn eller gruppe. Det kan vera bekymringar som emosjonelle vanskar, åtferdsvanskar, sosiale vanskar, lærevanskar eller andre tilhøve. 

Hensikta med eit tverrfagleg team i kommunen er å fremje god utvikling ved at foreldre /føresette, og ansatte ved skule og barnehage kan søke råd i ei vanskeleg sak. Helseteam kan også sjåast på som eit førebyggande tiltak i kommunen. Teamet er underlagt taushetsplikt. Helseteam held til på adresse Radøyvegen 1625b og det er satt av tid torsdagar frå kl. 14.00 – 15.30.

Saker inn til helseteam kan leverast til familierettleiar Geirunn Valdersnes, helst ei veke før.  Tlf: 56 34 92 80.

Tider for helseteam
6. oktober 2016             
24. november 2016             
26. januar 2017
23. mars 2017                       
11. mai 2017

Web levert av CustomPublish