Helsestasjon

Manger helsestasjon held til i Helsehuset, Radøyvegen 1621B.

Helsestasjonen tilbyr følgjande tenester:
Helsestasjonstenester: Heimebesøk etter fødsel, jevnlige kontrollar dei første 24 månadene, barnekontrollar med lege, vaksinering og prevensjonsrettleiing .
Vi har barnekontroll med lege kvar tirsdag.Tid til familierettleing vert prioritert.

Tinging av time

Skulehelsetenester: Vaksinasjon, helsekontrollar, enkeltsamtaler med elevar og oppfølging av elevar med ulike behov.

Helsesøster har faste kontordagar på barneskulane og i ungdomskulen.

Deltek i helseteam i skulane og i barnehagar.

Helsesøster deltar i undervisning på skulane.

Avdelinga helsestasjon ligg under eininga Helsehuset, som er ein del av sektor helse og omsorg. Leiar for avdelinga er Bente G.Håtuft, og einingsleiar er Bente Bø Taule.

Web levert av CustomPublish