Helse og omsorg

"Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester" til høring.

Pasientar som oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphald eller opphald i tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester, har rett til vedtak. Rettigheit er knytta til helse- og omsorgsfagleg vurdering av kva tilbod som kan sikre pasient naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester. Kommunen har no etter plikt utarbeidd ei lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald eller tilsvarande bustad. Denne ligg no til høyring

04. mai 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish