Godkjende listeforslag til kommunestyrevalet 2015

Valstyret i Radøy godkjende i møte 28.mai sju listeforslag til kommunestyrevalet i 2015

Dei godkjende listene er lagt ut til offentleg ettersyn på kultur- og sørvistorget frå 1. juni.

Parti med godkjende lister i Radøy

  • Arbeidarpartiet
  • Framstegspartiet
  • Kristeleg folkeparti
  • Miljøpartiet dei grøne
  • Høgre
  • Senterpartiet
  • Venstre

Jamfør vallova § 6-8 er det mogleg å klage på valstyret sitt vedtak. Klage må sendast valstyret innan 8. juni.

Web levert av CustomPublish