For tilsette

For tilsette

Sidan me har teke i bruk intranettet, vert berre den mest naudsynte informasjonen lagt ut på desse sidene. Som tilsett i Radøy kommune kan du få tilsendt lenke til intranettet med brukarnamn og passord. Er det noko du ikkje finn, ta kontakt med løn eller personal.

04. juni 2014 Les meir

Søknad endring, hospitering, permisjon ALLE tilsette ved skular og barnehagar 2018/2019

For fast tilsette i skule og barnehage i Radøy som ønskjer permisjon, endering,

Frist for å søkja om :  

  • overføring til annan arbeidsstad 
  • endring av stillingsstorleik
  • permisjon (heil eller delvis)
  • hospitering

er  5/3  2018

19. januar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish