Byggesak

Har du kjøpt eller vurderar du å kjøpe deg båtheis?

Har du kjøpt eller vurderar du å kjøpe deg båtheis bør du lese denne artikkelen.

Båtheis er eit tiltak som krev søknad både etter plan- og bygningslova og etter hamne- og farvasslova. Det er det mange som ikkje veit, både hos kundar og leverandørar. Radøy kommune vil sumaren  og hausten 2017 føre tilsyn med båtheisar. Om du allereie har montert ein båtheis har du høve til å ta kontakt med kommunen og sende inn søknad.

15. juni 2017 Les meir
Stender med spiker

Skal du bygge og treng hjelp?

Treng du hjelp er det fleire måter vi kan hjelpe deg. Både for deg og for oss er det viktig at du får hjelp enkelt og rask, så her kjem nokre tips for korleis du best får hjelp og rettleiing

29. november 2013 Les meir
trinn

Byggesak trinn for trinn

I denne artikkelen har vi samla nyttig informasjon om kva som skjer i ein byggesak. Alt i frå korleis du søkjer, korleis saka vert handsama og kor lang tid det tar, til informasjon om klage, gebyr og kva du gjer når du er ferdig å bygge.

19. november 2016 Les meir
nabovarsel[1]

Kan eg nabovarsle på e-post?

Ja, det kan du. Etter den siste endringa byggesaksforskrifta kan du no nabovarsle på e-post, men du må syte for å få dokumentasjon for at naboen har motteke varselet.

14. mars 2016 Les meir
lov og hammer

TEK 17 er komen på høyring

- Vi foreslår å fjerne unødvendige regler for å gjøre det billigere å bygge, slik at flere kan oppnå boligdrømmen, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. No sendar han byggteknisk forskrift (TEK 17) på høyring.

18. november 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish