Bustad og eigedom

trinn

Byggesak trinn for trinn

I denne artikkelen har vi samla nyttig informasjon om kva som skjer i ein byggesak. Alt i frå korleis du søkjer, korleis saka vert handsama og kor lang tid det tar, til informasjon om klage, gebyr og kva du gjer når du er ferdig å bygge.

19. november 2016 Les meir

Bustad og eigedom

I Radøy kommune er det eininga teknisk forvaltning som er ansvarleg for dei fleste av desse tenestene. Denne eininga har følgjande avdelingar: 

  • Byggjesak
  • Arealplan
  • Kart og ppmåling

Informasjon om tenester knytt til bustad og eigedom finn du i menyen til venstre.

06. januar 2015 Les meir

Endringar i lov og forskrift som gjeld bustad og eigedom

Departementa arbeidar aktivt med endringar i lov og forskrift som gjeld bustad og eigedom. Her kan du følgje med på kva lovendringar som til ein kvar tid er på høyring, vedteke eller trer i kraft.

25. oktober 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish