Budsjett 2018 i Radøy

Budsjett 2018 i kommunestyret 7. desember

Formannskapet i Radøy har lagt budsjett 2018 ut på høyring i fjorten dagar. Budsjett og økonomiplan skal endeleg vedtakast i kommunestyret torsdag 7. desember. Møtet er i kommunestyresalen kl. 18.30.
​Nedanfor finn du rådmannen sitt budsjettforslag med formannskapet sine endringsframlegg og verbalpunkt.

Web levert av CustomPublish