Radøy bibliotek_cropped_1020x552

Biblioteket

Radøy bibliotek held til i rommelege lokale i Radøy Ungdomsskule på Manger og er eitt av dei åtte folkebiblioteka som utgjer det regionale bibliotekssamarbeidet NB8, Litteraturhusa i Nordhordland. For meir informasjon, sjå vår felles heimeside www. mittnordhordland.no. Biblioteket er ope for alle, og alt utlån er gratis. Me er ein sosial og kulturell møteplass, og ein formidler av litteratur, medium og kunnskap.

Viktig om opningstider i Radøy bibliotek:
Biblioteket held stengt onsdag 16. mai og laurdag 19. mai

Generelle opningstider:

Måndag:     16 - 20
Onsdag:     13 - 20
Laurdag:     11 - 15    
                 
                                                                                                                                                                                 

Ulike tenester:

E-lån Hordaland         eBokBib-logo II.png     

PressReader: aviser og tidsskrift på mange språk   

Innlogging Mi side

Vipps: Radøy kommune Radøy bibliotek # 113160    Vipps

Søk i biblioteksbasen

Bokbåten Epos kjem til Radøy to gonger i året og har faste stopp på Sletta, Hordabø, Nordanger og Toska

Forteljingar frå Radøy: http://www.memoar.no/  Memoar

Filmbib: gratis streaming av norske kortfilmar og dokumentarfilmar  Filmbib-logo-web-profil.png

Reisebiblioteket

reisebiblioteket_hjemmesider_200x267.jpg

Biblioteket tilbyr trådlaust nettverk og oppdaterte datamaskiner til bruk for publikum.

Ordninga ”Biblioteket heim til deg” gjer det mogeleg for brukarar som av ulike grunnar ikkje fysisk kan besøke biblioteket, å få køyrd heim til seg bøker eller anna som dei ønskjer å låne.

For fjernstudentar og andre i etter- og vidareutdanning, kan biblioteket skaffa pensumlitteratur.

I biblioteket kan ein få kulturelle opplevingar av ulike slag og det vert med jamne mellomrom arrangert teaterframsyninger for store og små, forfattartreff, musikkafé og anna. Sjekk Kva skjer på den felles biblioteksida  Mittnordhordland, eller Kalender på Startsida.

 

 

Web levert av CustomPublish