HeimNyhendeTilskot til verna kulturminne

Tilskot til verna kulturminne

Kva kan du søkja tilskot til?

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Kvar finn eg søknadsskjema og meir informasjon?

Søknadsskjema finn du på Hordaland fylkeskommune si side.

For meir informasjon om ordninga, sjå Hordaland fylkeskommune sin nettside om ordninga.

Treng du hjelp eller har du spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med rådgjevar kultur Bente K. Hervik på tlf. 56349012 eller e-post bente.hervik@radoy.kommune.no.

Kvar skal søknaden sendast?

Søknad skal sendast til kommunen:
Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
E-post: postmottak@radoy.kommune.no

Løe på Tveiten

Restaurert løe på Tveiten.


Sist oppdatert: 15.11.2019
Publisert: 15.11.2019