HeimNyhendeSpørsmål og svar om bompengeinnkrevinga

Spørsmål og svar om bompengeinnkrevinga

Kvifor må eg betale bompengar?

Bompengane går til vegprosjekt som skal byggast i Nordhordland. Vegane slik dei er i dag er ikkje gode nok for veksten i befolkninga og i trafikken. Fleire stader er det heller ikkje trygt for dei som går og syklar. For å kunne bygge nye vegar og tryggleikstiltak i Nordhordland betalar det offentlege noko, og brukarane noko.

På lenka under finn du fleire spørsmål og svar i eit faktaark utarbeidd av Statens vegvesen: 

Spørsmål og svar om bompengar/Nordhordlandspakken


Sist oppdatert: 01.11.2019
Publisert: 01.11.2019