HeimNyhendeNedetid for kommunale telefonnummer måndag 2. desember

Nedetid for kommunale telefonnummer måndag 2. desember

Eitt og eitt nummer vil koma på plass. Legekontor, sjukeheimar og hovudnummer vert prioriterte og vil verta kopla innatt først.

Du kan nå oss på e-post postmottak@radoy.kommune.no og på Facebook www.facebook.com/radoykommune.

Kontakt med legekontoret

Om du må ha kontakt med legekontoret denne dagen, kan du ringa tlf. 409 07 646. Det er berre éi linje inn, så om det kan venta, ber me om at du gjer det.

Legetime og resept kan bestillast på https://helsenorge.no/ eller https://helserespons.no/web/radoy/.

Ved akutt sjukdom eller skade, kontakt Nordhordland legevakt tlf. 116 117 eller 113.

Meldingar som gjeld feil på veg, vatn eller avløp
For meldingar som gjeld feil på veg, vatn og avløp kan vakttelefon tlf. 482 871 82 nyttast også i kontortida denne dagen.


Sist oppdatert: 28.11.2019
Publisert: 26.11.2019